Filmer om Sweden Solar System

Introduktion

Sweden Solar System är världens till utsträckningen största modell av vårt planetsystem, där Globen i Stockholm representerar solen. Objekt i solsytemet skalas i storlek och avstånd relativt Globen med skalan är 1:20 miljoner. Avstånden blir stora även på denna skala och första objektet befinner sig ungefär 3 km från Globen. På den här sidan samlar vi filmer från objekten i modellen.

Solen

Vår närmaste stjärna och centrumet för vårt solsystem är Solen och det är vår utgångspunkt i vår modell av solsytemet. Globen, Avicii Arena, är världen största klotformade byggnad och reprensntrerar vår sol.

Merkurius

Planeten närmarst solen är Merkurius och även den minsta planeten i vårt solsystem. Modeleln finns utanför Stadsmuset i Stockholm och är gestaltad av  konstnären Peter Varhelyi.

Venus

En av våra närmaste grannar är planeten Venus som är också den varmaste planeten i solsytemet och finns utanför Vetenskapenhus vid AlbaNova universitetscentrum. Modellen är utförd av konstnären Peter Varhelyi.

Saturnus

Den enda planeten som saknas i Sweden Solar System är Saturnus som till nyligen representerades av sin måne Titan i Uppsala. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en mer varaktig modell för Saturnus – titta på filmen för att höra mer om detta arbete.

Eris

En av dvärgplanterna i solsytemet är Eris och modellen av den finns i Curiosum i Umeå och är döpt efter dispytens och grälets gudinna. Vid upptäckten klassades den likt Pluto som en planet. Seare blev den också omklassificerad till en dvärgplanet. Modellen är gjord av Theresa Berg.

Sedna

Långt ut i solsystemet hittar vi Sedna en dvärgplanet som fått sitt namn efter en gestalt i den arktiska (inuitiska) mytologin, som kan beskrivas som ”de frusna haven gudinna”. Konstverket är skapat av Antero Koskilato och finns utanför Teknikens hus, Luleå.

Halleys komet

Med den relativt korta omloppstiden på 76 år är Halleys komet den mest berömda av alla periodiska kometer. I Sweden Solar System hittar vi Halleys komet vid Balthazar science center i Skövde.