Kontakt

Nils Brenning, vid Kungl. tekniska högskolan i Stockholm, och Gösta Gahm, vid Stockholms universitet, startade och koordinerar projektet. För mer information kontakta: gahm@astro.su.se.

Denna hemsida drivs av Svenska Astronomiska Sällskapet.