Kontakt

Nils Brenning, prof. vid Kungl. tekniska högskolan i Stockholm, och Gösta Gahm, prof. vid Stockholms universitet, grundade detta projekt.

Gösta Gahm gick bort den 27 december 2020. Vännen och den tidigare redaktören för Populär Astronomi, Robert Cumming, har skrivit denna minnesruna.

Denna hemsida drivs av Svenska Astronomiska Sällskapet. För kontakt, maila kontakt@astronomiska.se.