Om

Solar System (SSS) är världens till utsträckningen största modell av vårt planetsystem, där Globen i Stockholm representerar solen. Planeterna skalas i storlek och avstånd relativt Globen och radas upp norrut. Skalan är 1:20 miljoner. Det var astronomen Gösta Gahm, då professor vid Stockholms universitet, och fysikern Nils Brenning, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, som skapade Sweden Solar System under 1900-talet. Inspirationen kom från Brenning som cyklade förbi Globen och började fundera på hur stora  solsystemets planeter skulle vara om Globen var solen.