Varda

Modellen av dvärgplaneten 174567 Varda och dess måne Ilmarë invigdes 4 september 2021 utanför Bohusläns museum i Uddevalla. Modellen har utformats av inredningsarkitekten Julia Niklasson och består av två små klot i granit och metall.

Varda

Fakta

Diameter: 33 mm
Avstånd: 370 km

Vägbeskrivning