Eris

Modellen är gjord av Theresa Berg och antyder hur Eris (dispytens och grälets gudinna) kastat ett guldäpple med texten ”till den vackraste” under en fest. Hera, Atena och Afrodite grälade om vem som avsågs. Det trojanska kriget bröt ut.

Namnet Eris avspeglar den dispyt som kom av att den i storlek mäter sig med Pluto och som ledde till att Pluto förlorade sin planetstatus. Eris måne heter Dysmonia (Eris dotter; betyder laglöshet). Den hamnar i skala 1,9 meter från Eris.

Bild: Gabrielle Beans Picón

Fakta

Diameter: 13 cm
Avstånd från Globen: 510 km

Vägbeskrivning

Curiosum