Pluto

Dellensjöarna bildades ur ett stort meteoritnedslag för 90 miljoner år sedan då ett sällsynt mineral, kallat dellenit, kom till. Detta material har gått in i Bergsteinn Asbjörnssons gestaltning av Pluto och Karon (i upplyst bergkristall) . Skulpturen har ett gravliknande utseende associerande till Dödsriket, som är Plutos mytologiska innebörd och att meteoritnedslaget måste ha utplånat allt liv i trakten.

Det bestämdes 2006 att Pluto inte längre skall räknas som en planet. Den tillhör numera gruppen dvärgplaneter.

Bild: Paul Schlyter

Fakta

Diameter: 12 cm
Avstånd från Globen: 300 km

Vägbeskrivning

Kör mot parken nedanför Staffansgården.