Terminalchocken

Från solen blåser gas genom hela planetsystemet – solvinden. Långt ut slår den in i galaxens tunna materia. En s k chockfront där gas stoppas och värms upp bildas. Institutet för Rymdfysik utanför Kiruna har manifesterat att fronten i skala SSS ligger på ungefär detta avstånd från Globen genom en informationstavla på fundament i bilden. Planer på en framtida konstnärlig gestaltning finns.

Fakta

Avstånd från Globen: 950 km

Vägbeskrivning

 Om man kommer E10 söderifrån svänger man till vänster till Rymdcampus (skyltad) 6 km före man kommer till Kiruna (ett par kilometrar efter avtagsvägen till Jukkasjärvi). En tavla på plinten i rondellen framför ingången till Institutet för rymdfysik markerar Terminalchocken.